Благоустрояване на ул. "Чучура" гр. Панагюрище

Начало / Наши проекти / Благоустрояване на ул. "Чучура" гр. Панагюрище

Повече информация за проекта

ОБЕКТ: "Благоустрояване на ул. "Чучура" гр. Панагюрище - III-ти етап"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Панагюрище
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: гр. Панагюрище 
ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: юни, 2020г.
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 25 календарни дни
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА: 60646,98лв. без ДДС

Други проекти