Контакти

mPSM

'ПЪТИЩА' АД

location Адрес: ул. Синитевска №29

mail Електронна поща: roads@abv.bg

phone Телефонен номер:
0896 666 766 - Управление
0893 333 283 - Строителство
0885 106 900 - Кариера „Капитан Димитриево”
0886 520 903 - Лаборатория
0893 355 270 - Автотранспорт

www.roads-pz.bg