ПЪТИЩА АД ПАЗАРДЖИК

 


 

“Пътища”АД е създадено през 1993г., като наследник на държавното „Областно пътно управление Пазарджик“, подчинено на „ГУП“ София. Основната дейност на дружеството е изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пътища, улици и съоръжения. Дружеството разполага със собствена асфалтова база в землището на с. Семчиново за производство на асфалтови смеси.Собствена база в с. Ивайло за съхранение, поддържане, обслужване и ремонт на собствената си пътно-строителна механизация и автотранспорт, акредитирана  пътна лаборатория за изследване и изпитване, Собствена кариера за добив на инертни материали в землището на с. Капитан Димитриево.

„Пътища”АД разполага със собствен капацитет за цялостно организиране и изграждане на всякакви обекти от транспортната инфраструктура, извършва услуги с ПСМ и транспортни средства, произвежда и продава всички видове фракции от инертен материал за производство на бетонови и асфалтови смеси, както и фракции за основа на пътища, улици и площадки, произвежда и продава топли асфалтови смеси.

 

Член е на Камара на строителите в България, притежава втора група, строежи от първа до четвърта категория. Сертифицирана и поддържа стандарт ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 14001:2015.

 

 


Наши клиенти и партньори

“ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ”
„ОББ”  Част от КВС Груп
ТЕЛЕНОР
„МЕДИНА МЕД” ЕООД
„СТРОЙМОНТАЖ” ЕООД
Сигма Строй ООД