Пътна лаборатория Акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Обхват на акредитация:

 

Изпитване на:

 

Добавъчни/скални материали за битумни смеси, настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи, несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство. Брашно минерално и пълнители за асфалтови смеси. Битуми нефтени вискозни. Смеси асфалтови горещи и изрезки или ядки от асфалтови пластове. Почви строителни и пътни конструкции.

 

Вземане на извадки (проби) от: Добавъчни/скални материали (за битумни смеси, настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи, несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство.) Смеси асфалтови горещи и изрезки или ядки от асфалтови пластове. Изпитвания