РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ „КОНАРСКО – БЕЛ КАМЕН“

Начало / Наши проекти / РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ „КОНАРСКО – БЕЛ КАМЕН“

Повече информация за проекта

ОБЕКТ: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ „КОНАРСКО – БЕЛ КАМЕН“ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 4+715, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯКОРУДА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ЕООД

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Община Якоруда

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 60 календарни дни

Други проекти