РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BLG2354

Начало / Наши проекти / РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BLG2354

Повече информация за проекта

ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BLG2354/II-84, ЯКОРУДА-РАЗЛОГ, Х. ТРЕЩЕНИК”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ООД

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Община Якоруда

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 160 календарни дни

Други проекти