Начало / Новини / Уведомление за откриване на площадка за третиране на строителни отпадъци

Уведомление за откриване на площадка за третиране на строителни отпадъци

19 юли 2022 г. / 13:51:02

„ХЕБЪР РЕСАЙКЛИНГ“ ООД уведомява обществеността за следното инвестиционно предложение, откриване на:

1. „Площадка за третиране на строителни отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 23234.295.31, м. „Горна Мариница“ по КККР на с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик, начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект.

2. „Площадка за третиране на строителни отпадъци“ в част от поземлен имот с идентификатор 36124.520.162 по КККР на с. Капитан Димитриево, м. АЙКЪНЯ и начин на трайно ползване За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив.

3. „Площадка за третиране на строителни отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 55302.78.364, м. „Мрамор“ по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, начин на трайно ползване За ремонт и поддържане на транспортни средства.

Още новини