Начало / Новини / Уведомление на засегната общественост

Уведомление на засегната общественост

06 апр 2021 г. / 16:36:46

"Пътища" АД уведомява обществеността, че като концесионер на кариера за добив на инертни материали, находище "Гергьовица", местност Айкъня, землището на с. Капитан Димитриево, при изграждане на "Кабелна линия 20кV" ще засегне имоти с посочените в Уведомлението идентификатори: 

36124.520.93

Вид собственост - публична-общинска; Вид територия - земеделска; Начин на трайно ползване - пасище;

36124.520.162

Вид собственост - частна обществени организации; Вид територия-земеделска; Начин на трайно ползване-за кариери за суровини за строителството и промишлеността в скален масив;

36124.534.175

Вид собственост – държавна-частна; Вид територия - земеделска; Начин на трайно ползване-за кариери за суровини за строителството и промишлеността в скален масив;

36124.534.167

Вид собственост – държавна-частна; Вид територия - земеделска; Начин на трайно ползване-за кариери за суровини за строителството и промишлеността в скален масив;

36124.534.163

Вид собственост – държавна-частна; Вид територия - земеделска; Начин на трайно ползване-за кариери за суровини за строителството и промишлеността в скален масив;

Кабелната линия ще бъде изградена, след внасяне в Община Пещера на съответните проекти за издаване на Разрешение за строеж.

Още новини