"ОСНОВЕН РЕМОНТ/РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА "ГЕОРГИ ГЪНИН" О.Т.57 ДО О.Т91 В С. РАДИЛОВО, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Начало / Наши проекти / "ОСНОВЕН РЕМОНТ/РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА "ГЕОРГИ ГЪНИН" О.Т.57 ДО О.Т91 В С. РАДИЛОВО, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Повече информация за проекта

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО: №ДОГ-106/15.05.2023г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЕЩЕРА 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ПЪТИЩА" АД гр. Пазарджик

Други проекти