"РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SZR 2040, УЧАСТЪК от км 0+000 до км 2+200 /с. ВЕЛИКОВО/

Начало / Наши проекти / "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SZR 2040, УЧАСТЪК от км 0+000 до км 2+200 /с. ВЕЛИКОВО/

Повече информация за проекта

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Гълъбово

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: с. Великово

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ПЪТИЩА" АД

ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ: 18.12.2020г.  

Други проекти